Tanzania | Giraffe Grazing Roadside

back-top-map
map_mozambique

lg_Tanzania-Giraffe

Magestic giraffe graze by the side of a wilderness road in Tanzania on the way to the mine.

sm_Tanzania-Rhodolitesm_Tanzania-Giraffesm_Tanzania-Spinel-Garnetsm_Tanzania-Tanzanitesm_Tanzania-open-pitsm_Tanzania_Edwardsm_Tanzania_Dinner-in-Landanaism_Tanzanian-Maasaism_Tanzanian-House